26 september 2008

Nytt kort


Var dag är en
sällsam gåva,
en skimrande
möjlighet!
(texten i dörren)

0 kommentarer: